Däckforum utvecklade sin affär och verksamhet med Microsoft Navision och Itero

Efter ett par år i en lösning anpassad för försäljning mot slutkund, tog grossistföretaget Däckforum beslutet att byta system. Flexibiliteten i Dynamics NAV tillsammans med Iteros erfarenhet från däckbranschen resulterade i ett byte till Dynamics NAV.

En däckgrossist i tillväxt

Däckforum grundades år 2001 och är en grossistverksamhet inom däckbranschen. Idag har de kontor i Göteborg och Stockholm, med drygt 25 anställda. Då de är verksamma inom en säsongsbaserad bransch är det viktigt med ett flexibelt system som går att anpassa efter hög- och lågsäsong. De har dessutom en tydlig tillväxtambition och en definierad strategi för att växa, vilket ställer krav på ett affärssystems skalbarhet och anpassningsförmåga.

Funktionalitet för grossistverksamhet saknades

Den tidigare lösningen var ett system för däckindustrin där mycket av funktionaliteten var anpassad för försäljning mot slutkund istället för grossistverksamhet. I lösningens API fanns en del brister som resulterade i kostsamma och komplexa integrationer. Dessutom gav finansdelen inte den överblick och funktionalitet som önskades.

Flexibilitet i systemet tillsammans med branschstöd blev lösningen

Valet av nytt system föll tillslut på Microsoft Dynamics NAV. Tillsammans med Iteros branschkunskap och erfarenhet från däckbranschen, och systemets funktionalitet för grossistverksamhet var det en bra match mot Däckforums behov. Med Dynamics NAV 2015 blev integrationer enklare och finansdelen gav bättre överblick och kontroll.

”Det går väldigt fort och vi är en liten organisation, men vi vill framåt. Där tar vi till de hjälpmedel som behövs – i det här fallet ett flexibelt system där vi kan göra vad vi vill och behöver informationsmässigt”, säger Peter Åsén, IT-ansvarig på Däckforum.

För en bra implementation krävs tydlig och rak kommunikation mellan partner och kund. När behoven är definierade och processer tydliga är det enklare att skapa en bra dynamik i samarbetet och jobba mot gemensamma mål.

”Pratar man samma språk får man en bra kommunikation och förstår varandra. Sedan är en bra grundprodukt en förutsättning, och att partnern kan leverera vad de lovat viktigt”, förklarar Peter.

Smidigare orderhantering sparar tid och pengar

Idag arbetar Däckforum i en lösning med stöd för inköp, lager, försäljning och ekonomi i Dynamics NAV. De har integrationer till sin hemsida, till flera externa lager samt leverantörer, för att ytterligare kunna strömlinjeforma sin verksamhet.

För Däckforum har projektet bland annat resulterat i en snabbare och mer effektiv process för hela orderhanteringen, från orderläggning till mottagande. Något som är oerhört viktigt för dem vid högsäsong. Däckforum jobbar ständigt på att förbättra sina processer tillsammans med Itero. Deras driv har till och med inspirerat Itero att införa ett årligt pris.

”En aktiv och intresserad kund som vill vara med och utveckla lösningen tillsammans med oss som partner är guld värd”, säger Per Jorlind, försäljningsansvarig på Itero, och fortsätter ”Där är vi väldigt imponerade av Peter och hans insats i det här projektet. Så pass att han faktiskt varit en inspiration för att instifta priset Årets NAV-användare som vi delar ut varje år till någon av våra kunder”.

4 tips inför ett implementationsprojekt

Arbetet med att optimera och effektivisera verksamhetsprocesser och systemlösning fortsätter. Peter avslutar med att dela med sig av några tips för hur man får till en riktigt bra implementation av affärssystem:

  1. Börja alltid med en behovsanalys i förstudien av projektet.
  2. Se till att alla inblandade är engagerade i projektet.
  3. En riktigt bra verksamhetsförståelse är viktigt, gäller från båda håll.
  4. Slutligen, kommunikation är A och O. Att man pratar samma språk är en förutsättning.

Fakta om Däckforum 2000 AB

  • Grundat: 2001
  • Omsättning: 171 MKR
  • Anställda: 25 personer
  • Geografisk placering: Göteborg (HK) och Stockholm
Däckforum får Iteros utmärkelse som Årets NAV-användare av sina affärssystemskunder

Årets NAV-användare

Iteros utmärkelse Årets NAV-användare delas årligen ut till en användare bland Iteros kunder. Driv och intresse för att utveckla lösningen tillsammans med oss som partner är exempel på faktorer som vägs in vid val av vinnare.

Läs mer här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webb. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att cookies används. Läs mer om cookies här.