Kickstarta 2018 med nytt affärssystem

Byte av affärssystem upplevs ibland som en ansträngande process. Men sett ur ett längre perspektiv är fördelarna många och lönsamma.

Konkurrensen idag ställer högre krav på allt fler företag, både stora som små. För att vara konkurrenskraftig krävs att verksamheten är flexibel och anpassningsbar, samt att företagsledningen fokuserar på att utveckla verksamheten.

En verksamhet i tillväxt kräver dock både förutsättningar och resurser. Till exempel är det viktigt att den interna organisationen anpassas efter företagets nya mål. Utöver detta finns det behov av digitala verktyg och plattformar som underlättar kommunikation och samarbeten emellan olika avdelningar.

Oavsett om det gäller redovisning, ekonomi, försäljning, lagerhantering eller inköp så finns det många fördelar med att företagets alla delar hanteras inom ramarna för ett och samma system. Först då blir möjligt för anställda inom olika avdelningar att kommunicera och interagera på ett effektivt sätt utan flaskhalsar  Något som i sin tur är avgörande för att skapa produktiva affärsprocesser.

En annan viktig dimension är att systemet upplevs användarvänligt och lätthanterligt.  Alla användare ska enkelt kunna anpassa systemet efter sina behov och inte behöva överblicka eller hantera onödiginformation. Microsoft affärssystem Dynamics NAV är då ett utmärkt alternativ, bland annat på grund av följande:

Växer med verksamheten

Dynamics NAV är en smart investering som kan utvecklas i takt med att verksamheten växer, och som även kan skräddarsys för att passa särskilda behov såsom lagkrav eller regleringar. En passande lösning för tillväxtbolag som vill börja arbeta med ett standardsystem men som kan behöva uppgradera och bredda systemets funktionalitet efterhand.

Relevanta beslutsunderlag

Ett affärssystem ska underlätta och skapa förutsättningar för effektiva affärsprocesser och interna rutiner, samt ge en bra överblick över verksamheten. Det ska dessutom underlätta arbetsuppgifter, samarbete och kommunikation internt. Systemet samlar också data och information, och gör det lättare att ta fram relevanta beslutsunderlag.

Automatiserat och standardiserat

Ett effektivt affärssystem ska vara enkelt att använda – för alla. Fördelen med just automatiserade och standardiserade system är att de är användarvänliga och dessutom enkla att underhålla.  Företag som väljer ett affärssystem för småföretag eller mellanstora företag från Microsoft kan vara säkra på att få bättre överblick och ett system som lämpar sig väl för integrationer mot tredjepartssystem.

Om du investerar i ett skräddarsytt affärssystem som matchar verksamhetens unika behov och som ger dig rätt förutsättningar så talar mycket för att 2018 blir ett framgångsrikt år.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss på Itero för mer information!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webb. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att cookies används. Läs mer om cookies här.